GoudenHamers 
serie

 Rotterdamse 
:Improvisatie 
 Poel

 

GoudenHamers, voorheen V:IP  
vrije improvisatie processen, concertserie 
 

Van alle vormen en principes binnen de muziek is de ter plekke gecreëerde en vrij geïmproviseerde variant, ondanks haar meer dan veertig jaar ontwikkelde traditie in al haar bloemrijke diversiteit, nog steeds één van de meest onbekende, onbegrepen en op rare beeldvorming stuitende muziekvormen. Wat vreemd is, want deels de paradoxaal ingebouwde vrijheid, deels de radicaal andere band tussen speler en luisteraar maken haar tot een intense en transparant spannende muzikale sensatie. Alles komt op hetzelfde moment samen, onbekookt en onbezonnen, het moment tot samenkomst makend. Dat maakt deze muziek zo anders in uitgangspunt en intentie. Hooguit raakvlakken vertonend met op orale traditie gebaseerde volksmuziek. Om het te laten werken, dient het gevoeld en beleefd te worden. Van de muzikant verlangt dit een speciaal soort instelling die een andere onderbouwing vereist en tijd een compleet andere factor laat zijn. 

Op 1 december 2000 startte de Rotterdamse Improvisatie Poel een serie van maandelijkse concertavonden met de titel ‘Vrije Improvisatie Processen'. De reeks volgt een eenvoudig en schijnbaar voor de hand liggend concept: genodigde musici worden in ensembles van wisselende samenstelling en grootte op het podium geroepen om zonder voorbedachte rade te musiceren. Deze kleine inperking van de volledige vrijheid - het weldoordacht uitnodigen en aanwijzen van spelers - bewerkstelligt het enorme contrast met een vrije sessie-situatie. Waar een vrije sessie alleen voor chaos  gespaard kan blijven doordat de deelnemers zich onder zelfdwang aanpassen aan de grote gemene deler, opent het V:IP-concept de deur naar onconventionele, spannende speelsituaties. Zelfbeheersing en concentratie leiden hier niet naar het centrum, maar juist naar alle uithoeken van het muzikale spectrum. Vooral in de kleine formaties is vaak de zinderende spanning van de plotseling in het leven geroepen samenwerking te voelen. 

De R:IP beoogde met deze concertserie de levendigheid van het improvisatie-circuit in Rotterdam stimuleren. Daartoe werd ook samengewerkt met improvisatoren van buiten de R:IP, buiten Rotterdam, en buiten Nederland. Om tevens de uitwisseling tussen niveau’s te bevorderen, werden amateurs en beroepsmusici uitgenodigd gezamenlijk te musiceren. 

Na een korte onderbreking vanwege de opheffing van het podium aan de Rochussenstraat pakte de R:IP in mei 2003 de draad op met een nieuwe reeks improvisatieconcerten, onder de naam GoudenHamers. Deze hebben maandelijks plaatsgevonden op de Poortgebouwzolder, tot aan de zomer van 2004. Het overgrote deel van de concerten werd geprogrammeerd door Hugo van Rooij, daarnaast zijn enkele afleveringen samengesteld door Peter Sterk en Pierre Verbeek. Meer dan honderd musici hebben één of meerdere keren gespeeld. In totaal ruim dertig concerten hebben aan vele musici de ruimte geboden om tot hun artistieke kern te komen, en in dit proces hebben zich uiterst vruchtbare combinaties afgetekend. Achter de maandelijkse concerten op vaste locatie is een punt gezet. Vanaf het seizoen 2004/2005 zoekt de R:IP nieuw publiek voor de vrije improvisatie, via concerten op wisselende locaties, ook buiten de stad. In september speelde de R:IP alvast een vrije improvisatie concert op het drijvend Theater op de Rotte, in oktober in Kunstcentrum Burgvliet te Gouda. 
 
 

     Van het eerste jaar V:IP is een compilatie-cd samengesteld door Hugo van Rooij.